น้ำตกกะโรม อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

  คำ แปล ภาษาอังกฤษ

น้ำตกกะโรมเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงและเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ อยู่ในท้องที่ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา ซึ่งมีชั้นน้ำตกทั้งหมด 19 ชั้น ไหลลดหลั่นกันมาจากหน้าผาสูงและลาดชัน  น้ำตกกะโรมเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวชมความหลากหลายของธรรมชาติ  เพียง 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป ซึ่งชั้นที่ 7 จะเป็นชั้นที่สวยงามที่สุดเรียกว่า “หนานดาดฟ้า”

ข้อควรระวัง: บ่อยครั้งที่เข้าไปในป่าของอุทยานแห่งชาติเขาหลวงในช่วงเดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน นักท่องเที่ยวจะได้พบกับ “ทาก” ซึ่งจะสร้างความรำคาญ และหวาดเสียว ในการคอยเกาะดูดเลือดของนักท่องเทียวที่ผ่านไปมาเป็นอย่างมาก ช่วงที่ปราศจาก ทาก หรือพบเห็นได้น้อยที่สุดคือประมาณเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน
สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมถ้านักท่องเที่ยวต้องการท่องเที่ยวฝนช่วงเดือนตุลาคม-เดือนกุมภาพันธ์ คือ
        – สวมถุงกันทาก หรือ
        – นำน้ำผสมกับยาเส้นหรือใช้น้ำมันมวยทาบริเวณเท้าและขาให้ทั่ว ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยป้องกันทากได้

สามารถดาว์นโหลดแผนที่การเดินทางได้จาก เว็บไซต์กูลเกิลเอิร์ธ


ดู น้ำตกกะโรม อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


One thought on “น้ำตกกะโรม อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

  1. ธรรมชาติสวยมากบ้านเรา ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยกันดูแล
    สิ่งที่ผมอยากได้คืออยากให้มันอยู่แบบนี้ตลอดไป..
    รักและคิดถึงบ้านเกิด ครับ ร้านรวมชัย ภูเก็ต ทั้ง 2สาขา ขอบคุณครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *